CHỌN SÁCH CHO BÉ TỪ 12-24 THÁNG

Lúc trước mình đã có viết 1 bài chi tiết về sách cho bé dưới 12 tháng tuổi rồi. Từ sau 12 tháng đến nay thì tình hình thái độ với sách của Chum vẫn không thay đổi, vẫn phải là những cuốn sách có tương tác động chạm mới hấp dẫn được con. Vì …

Continue reading CHỌN SÁCH CHO BÉ TỪ 12-24 THÁNG

Advertisements

Mua bảo hiểm sức khỏe [PHẦN 2]

Nối đuôi theo chủ đề lê thê về bảo hiểm sức khỏe trong Phần 1, các mục cần lưu ý đã kết thúc ở mục số 4, giờ mình tiếp tục nha: 5. Bảo hiểm sức khoẻ cũng bao gồm cả nha khoa nữa, nhưng thường hạn mức trung bình chỉ 2tr/năm thôi. Và dĩ nhiên phải có bệnh …

Continue reading Mua bảo hiểm sức khỏe [PHẦN 2]